Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Ταχυδρομείο

Αισθανθείτε ελεύθερα να μου πείτε το οτιδήποτε στο: evachilakou@yahoo.com !

Πολιτικό σύστημα ή αριστερίστικος καπιταλισμός

Ορίζοντας ένα κατώτατο οικονομικό "μαξιλαράκι" για όλους σε συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα όπως η υγεία, η εργασία και η παιδεία και χωρίς να τίθεται περιορισμός απόκτησης αγαθών με την εργασία να αξιολογείται κατάλληλα, με κοινό φόρο της τάξης του 10% ανεξάρτητα από όπου προέρχεται αυτό.

                                                                                                              Ξαναγραμμένο,
                                                                                                             το παρών- 3/7/18

Μαύρο σε μαύρο - Υπόθεση Φυσικής

Υποθετικό σωματίδιο με την ιδιότητα να πάει "πριν" από τη Μεγάλη ¨Έκρηξη και μετά από τη Στιγμή της κρίσης...

Σωματίδιο ΜΠΟΥ-ΧΑ ή λίγη Φυσική ακόμα

Σωματίδιο που δεν φέρει τις χωρικές και χρονικές πληροφορίες ταυτόχρονα..!

                                                                                                   (υποτιθέμενο παλιότερα)
                                                                                                             3/7/18

Σωματίδια (λίγη Φυσική ακόμα)

Ουσιαστικά, η ύπαρξη κάθε σωματιδίου καταγράφεται όταν παίρνει την αντίστοιχη μορφή με το πεδίο δυνάμεων που υπερτερεί κάθε φορά. Δηλαδή, ένα σωματίδιο καταγράφεται σύμφωνα με τη ποιότητα ενέργειας του.

                                                                                           Σημείωση
                                                                                              3/7/18

*Ενοποιημένη θεωρία* ή λίγη Φυσική

Αν έχουμε 7 διαστάσεις σε παρελθόν, παρόν και μέλλον και τις νευτώνειες 3 για τον χώρο και 1 για τον χρόνο, τότε καταλήγουμε πως οριζόμαστε από 33 διαστάσεις, προσθέτοντας απλώς. Θα συμπληρώσω μία ακόμη την 34ή του Θεού που αποκλείει τους κινδύνους να ορίζονται όλες οι διαστάσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο!

                                                                                              Αναδιατυπωμένη θεωρία
                                                                                                          3/7/18

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Ημερήσιο χρονογράφημα (θεωρούμενο και ημιτελές)

Αρχή ημέρας χωρίς ξεκίνημα. Ουσιαστικό. Τι θα ακολουθήσει ,τι επιφυλάσσει το μέλλον στον καθένα; Για την ώρα αναμονή και πάλι. Πολύ, λίγη, ποιος ξέρει; Με έναν συνοδοιπόρο για σήμερα γνωστό. Αρκούντως. Τον άνθρωπο που έδωσε κύτταρα του οργανισμού του για να υπάρξω. Ζω; Άραγες... ¨Όλα  ρευστά μπρος σε μια συνάντηση ξεκινήματος...Αν υπάρξει συνέχεια...Τριγυρισμένη από ασθενούντες ή, απλά, ανθρώπους με θέματα πιο φανερά.

                                                                                                                        18/5/18