Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Νικημένος

... Να νιώθεις
      νικημένος (ηθελημένα)
      απ' ό,τι
      αληθινά
     επιτρέπεις
          να σε
       ξεπερνά...

                   18/12/2006

                             (μ. ακρόαση λέξης γαρουφαλόσκονης)

Τώρα...

Τώρα... που όλα τα πριν και τα μετά γίνονται ΕΝΑ.

                                                                 (για το παραπέρα - μόνιμα και στέρεα - ΚΑΠΟΤΕ)
                                                                                                                        
                                                                                                                                     18/12/2016