Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Πεζοποίημα #4

Ας φανταστούμε πως το αίμα
των πληγών ρέει στις φλέβες
των δέντρων ενός αόρατου δάσους
και σχηματίζει φυλλώματα
για νέα τραγούδια πουλιών
για όσους μπορούν να τα ακούσουν.

                              31/12/15