Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Μνημεία αποχωρισμού

Λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί
έχουν ποτίσει (μ΄) αποχωρισμό

                                   12/3/2003

Μάχη;

Σπαθιά ακίνητα
στέκουν εμπρός μου
 προχωρώ να (τα) συναντήσω
τι κι αν πάρουν περισσότερα
απ' όσα δώσω
τι κι αν ζητούν τα πάντα
               για το τίποτα - ποιος μετρά;
άλλη μια μυστική μάχη
δε βρίσκει (τον) νικητή.

                               7/3/2003

Στιγμή - πορεία

Της αφορμής την αιτία
         αναζητώντας
τη πηγή της ρίζας
      ανιχνεύοντας
τόσες εφευρέσεις / σκαριφήματα
για τη στιγμή
                  του τώρα
για τη πορεία
                  του πάντα

                           7/3/2003

Αφορμή ονείρων;

Αν το τώρα ορίζει τον χρόνο
το μέλλον την απώλεια
το παρελθόν θα δείχνει
την αρχή της αφορμής
                        ονείρων;

                         11/3/2003