Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Πεζοποίημα #3

Κανένας δε πληγώνεται απ' ότι
δεν έχει επιτρέψει να αγαπήσει.

                          29/12/15

Πεζοποίημα #2

Σε κάθε μαχαιριά, η μόνη άμυνα
είναι η απομάκρυνση με κατανόηση
του αιχμηρού και η περίθαλψη της πρόθεσης.

                                                29/12/15

Πεζοποίημα #1

Ας υποτεθεί ότι ο άνθρωπος αυτός έσκαβε
 και αντί για χώμα, βρήκε επτά ουρανούς
 και, ανασηκώνοντας το βλέμμα στιγμιαία,
 υπέθεσε τον όγδοο.
                                                                                          
                                       29/12/15