Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Απουσία

Σε είχα συνηθίσει.
Το βάδισμα, το χαμόγελο, τη φωνή.
Λείπεις χρόνια.
Σήμερα μετριέται η απουσία.
Στο τώρα βαραίνει.
Κάποιος στο δρόμο γελάει.
Να ξέρει τι μετράω;
Μνήμες πολλές
στιγμές φωτεινές
Δεν γυρνάν.
Δεν γυρνάς.
Άρα
δεν γυρνάω.
Συνεπαγωγικά.

          24/9/2009
                   

Αυτοσαρκασμός - Ταπείνωση (;)

Ουρανός καθαρός
  φως διαμπερές
από μέσα μέχρι έξω
από το βαρύ ως το ελαφρύ
         να λούζει
        να γιατρεύει
        με τη σιωπή
και το τίποτα - ίσως
         σαρώνει
και φτιάχνει δρόμο
     πρωτόγνωρη
θα ξαναπερπατηθεί

            24/9/2009

Καθημερινά

Μικρές, όμορφες στιγμές
γέλιο παιδιού
ήλιος να λούζει συνήθειες
φτηνές
- τις λες απαραίτητες -
ζυγιάσματα ψυχής
μικροκινήσεις ανιχνεύονται
μικροεντάσεις μυαλού
για λύσεις προσωρινές
στα άλυτα προβλήματα
κοινά για τόσους
τεράστια να θεωρούνται
και να νικούν
μικρές, καθημερινές στιγμές
λαβωμένες
          και
  απρόσμενες

                      24/9/2009