Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Μικρο-ιστορία

Με πέτυχαν κάτι εικόνες. "Δεν είχα χρόνο να τις επεξεργαστώ", είπα. Θα δουλεύονταν αργότερα... ήλπιζα.

                                                                                                                                      17/3/17