Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Κάποτε... #7

Κάποτε... που ένα νεύμα θα περιέκλειε όλη τη πρόθεση ζωής...

                                                                                    8/10/2016