Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Αντί-στίχος

Αν δεν στερεώσεις τη ζωή
σε τούτη τη κόχη τη μικρή
σ' όλη τη γη
δεν τη στερέωσες.

          Ιούνιος '17