Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Αντί Ιστορίας #11

Τον μάθαιναν - λέγανε - τη Ζωή. Ξεμάθαινε αυτή της καρδιάς που ξεπερνούσε του νου. Θα ήταν, έστω για όσο, η νέα του πορεία.

                                                                                                                        Οκτώβρης 2016

Αντί Ιστορίας #10

Τα περισσότερα που έγιναν Ζωή δικαιολογήθηκαν ως αναμενόμενα. Δικαιολογημένα αλλότρια συνεχίζονταν. Κάποιος θα μπορούσε να διηγηθεί τα γεγονότα διαφορετικά. Οι περισσότεροι θα εκπλήτονταν για λάθος λόγους.

                                                                                                          Οκτώβρης 2016

Αντί Ιστορίας #9

Προέταξε την ύπαρξή του. Κανείς - με μια εξαίρεση - δε το περίμενε. Κι έτσι σχεδό τίποτα δεν έγινε πιστευτό.
                                                                                                                    Οκτώβρης 2016