Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ανταπάντηση

" Υψηλές αξιώσεις" : είπαν.
" Υπερτερούσε", ψέλλισε.

                        8/6/17

Αντί-Ιστορίας

Κάποιοι δε θα φαίνονταν αθώοι
                   κι ας ήταν
κάποιος θα εξίσωνε τον φταίχτη
Τα προφανή ήλπιζαν
ο λόγος καταστρεφόταν.

                      14/6/17