Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Σχεδόν χρηστικό

Σας συναντώ
                 καθημερινά
προσπερνάτε βιαστικά
δε χαμογελάτε ενώ μπορείτε
δε μιλάτε ενώ θα θέλαττε
χωρίζεστε
ενώ αγνοείτε τον λόγο.
Όσα μας ενώνουν
             δε παύουν.

                       15/10/16