Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Τεκμηρίωση

- " Να αναφερθούν όλα
      με πάσα λεπτομέρεια!"
- " Να ειπωθούν όλα απλά... "
- " Μα είναι όλα επιλήψιμα! "
-  " Τα διαυγή προϋποθέτουν φως " ,
δεν είπε, απομακρύνθηκε σιωπώντας,
υπονοώντας τις λέξεις αυτές στις κινήσεις της.

                                           3/10/2016

Αρχειοθέτηση

Έκλεινε λογαριασμούς
      ή το ισχυριζόταν
      ή το ήθελε
      ή το απαιτούσε
              η Ζωή.
Ήξερε να αξιολογεί
        κι ας το αγνοούσαν.
Κάποιοι έχαναν
                το μέτρο
       άλλοι το παιχνίδι
       άλλοι το γήπεδο
       άλλοι τη χαρά
       άλλοι τον λόγο.
Κι έτσι, έγραφε.

              3/10/2016

              

Βραχυκύκλωμα

Στις τόσες διαδρομές
                  του νου
        απαντάται
           αποσιωπάται
    επανα-ενεργοποιείται
              διαδίδεται
               τοκίζεται
            και ορίζεται
                    απών
       στην ηθελημένη
                  παρουσία του.
Προτιμώ να μη
                 το αναφέρω.

                         3/10/2016