Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Σαν πρόταση...

Ουδέν περαστικότερον του χρόνιου...

                                      (παλιό)

Αντί Ιστορίας #9

Κινήθηκε ελεύθερα στον χώρο. Δεν είχε τίποτα να κρύψει. Θεωρήθηκε ύποπτος.

                                                                                                                  10/5/16
(αντιπαραβολή - συμπλήρωση της δημοσίευσης Αντί Ιστορίας #1)