Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Πεζοποίημα #17

Μόλις ορίζεται η πρόθεση
ερωτήματος, έρχεται και
μια απάντηση.
Ποτέ σχεδόν η πρόθεση διάκρισης
του αληθινού.
Είτε από έξω, είτε από μέσα.
Του εξωτερικού παρατηρητή.
Κι έτσι, γεγονότα...

                 29/2/16