Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Σχεδόν αποστασιοποιημένο...

... κι έχεις
      τις συνδυασμένες λέξεις
              σαν κέρματα
                       σε πηγάδι
με μεταβαλλόμενους πυθμένες...

                                     26/8/16