Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ως το τέλος...

Ασκήσεις επί χάρτου,
σκέψεις που γίνονται ύλη,
διαδρομές
   γνώριμες και μη.
Ακροβασίες και ισορροπία,
πορεία και πέρασμα
να χρωματίζεται ξανά
     με ίδια χρώματα
μα άλλες αποχρώσεις.
Αφήνομαι
     περιορίζομαι
  ανακαλύπτω
   προχωρώ
για το παρακάτω.
Κοιτάω μπροστά.
Βρίσκω παρελθόν, παρόν, μέλλον.
Ξαφνιάζομαι
   μα δε λέω να φοβηθώ.
Διστάζω
   και προσφέρω.
Κάτι που φαντάζει λίγο.
     Ή, μικρό.
Ας πολλαπλασιάζεται.
    Ως το τέλος...

                  19/5/