Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ορισμός λόγου

Θα ήθελα ο λόγος
    να φέρει τα νοήματα
  χρωματισμένα με
      έναν τόνο
          αδιαπραγμάτευτο
       συγγενή
         με το
           φως.
Ως τότε, γράφω με μαύρο μελάνι
                     σε λευκό χαρτί.

                                 28/11/16

Παρακάτω...

Όταν τα σκαριφήματα
           λόγου
        αδυνατούν
              να
      μεταφράσουν
        τις κινήσεις
         μολυβιού
         παιδικών
       ζωγραφιών,
     απ΄ το θάμβος
              της
           ματιάς
          και την 
         έκπληξη
            του
      απρόσμενου.
Κι αν κάτι κατανοείται,
               αμφισβητείται
     για να συναντηθεί παρακάτω.

                             28/11/16