Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχεδόν ανακοίνωση

Κοιτώντας παλιά τετράδια και σκόρπια γραπτά τα παραδίδω άχρονα και άτοπα....

                                                                                                                                 23/7/2016
Με δυο σταγόνες θάλασσας
έτοιμες να λαξέψουν αυτό
που αγγίζουν τα βλέφαρα
σαν κλείνουν...και σήμερα

                         Καταγραφή - 7/3/2003

(Για όλα αυτά που στη σκέψη ίσως φαντάζουν
ομορφότερα απ' ότι όταν γράφονται)

Πυρπόληση

Τον έρωτά μου
με τον φόβο σου
θα περιλούσω
και θα τον πυρπολήσω

                 14/3/2003
Τα σύννεφα έπαψαν
να μιλούν
και οι γλάροι
να κινούνται
η θλίψη κυρίεψε το τοπίο
για της ανατροπής
                       τον ορισμό
ενορχηστρώθηκε η φύση
του ποτέ τον γυρισμό
ντύθηκα και περιμένω

                7/3/2003
Αν το ποτέ γίνει τώρα
και το πάντα μέλλον
το παρελθόν θα μείνει
μετέωρο;

          7/3/2003