Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Με υλικά καθημερινά #3

Πρόταξαν τα σώματά τους να με σώσουν.
Κανείς δεν τό'χε κάνει τόσο φανερά όσο εσύ.
Τόσες σφαίρες εκτοξεύτηκαν προς το μέρος μου
κι ήσουν εσύ που δε μου έμαθες ξανά
                     την εμβρυακή μορφή
     αλλά μια άλλη στάση
                    ανεξιχνίαστη
                    υπέροχη
                    μοναδική
                    περήφανη,
                        εσύ.