Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Σαν χωρισμός


Να αποδέχεσαι
να ξεπεραστείς
απ' ότι
δικαιούται
να σε
ξεπερνά.

             5/2/17