Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Κάποτε... #1

... κάποτε...
που θα έφτανε
μια βόλτα στους
               δρόμους
για να "πιάσω"
          το κλίμα...

                20/9/2016