Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Διάφανη προέκταση

... κι ήταν σαν
            το παραμικρό
              να έφτιαχνε
               έναν άλλο κόσμο
                   τόσο αληθινό
                     όσο και αόρατο
                       βαθιά και βέβαια
                         κάπου και κάποτε
                                                αλλού...

                                                       16/11/16