Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Φωνές αντηχούν και κλάματα
από έναν άλλο κόσμο μέσα σου
μια ζωή που συνυπάρχει
και θα βυθιστεί στο φως...

                     7/5/1998