Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Τριαντάφυλλο σου χάρισα και εσύ το άφησες στην άμμο. Κοχύλι θα το βρεις σε μιαν άγνωστη ακτή.

                                                                                                                                              1997