Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Κάθε νύχτα περιμένει το ξημέρωμα
κι όχι η σελήνη τον ήλιο
που έχει κερδηθεί και κατακτηθεί
χωρίς την υποψία ήττας.

                             1997