Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Εσύ

Χρόνια θα άκουγες τις παύσεις
για να είχες γεμίσει μουσική.

                            28/11/2016