Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Παρατήρηση ημερών...

Με προσδοκία
              ανοικτότητας
                              για
                                Όλα!

                                   28/1/17