Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ανταπάντηση σε παλιό στίχο

Ανοίγω να μπεις και αμέσως κλείνω!
Συμμετρία;