Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Κάποιος (Σ.Μ)

Φορούσε τη στολή
σαν μήνυμα καιρών
αρνιόταν το κορμί
φιλί κρυφό στιγμών

Πορεύτηκε σε ήττες
μ΄ ανοιγμένα φτερά
νοιαζότανε για νίκες
σε Θεού τα κελιά

Σαλεύτηκε φίδι
κοιτούσε το παιχνίδι
λυτρώθηκε σαν κήπος
κοιτάω σαν μήπως

         6/5/17