Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Τι με κοιτάς;

Τι με κοιτάς;
Έχω για σπαθί τη σιωπή
για πανοπλία το όχι
και για φορεσιά
              εσένα.

            29/11/17