Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Άτιτλο και ημιτελές

Βγήκε περίπατο στον  δρόμο.
Όλα είχαν αλλάξει ή νόμιζε.
Προχώρησε λίγα βήματα
και η μια καλημέρα που συνέλεξε
κρυφογέλαγε μαζί του.
Γέλασε σχεδόν και
καλύπτοντας το στόμα με το χέρι
είπε στον εαυτό του:
"Τελικά η μετοχή μου δε πάει καλά τελευταία."
Σπρώχτηκε στην είσοδο του λεωφορείου
και απορώντας για την τόση αγένεια,
κάθισε στο κάθισμά του, θέση γνωστή.

                                                   18/1/18