Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Πληρώνω μια αγάπη που δεν ξέρεις.

                                     ;