Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Πιόνια, ρόλοι, πρότυπα
εικόνες διαδοχικές
ισχυρές κι αδύναμες
να ταράξουν κάποιον.

                  1997