Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Κι όλο φεύγω μακριά κι όλο εδώ γυρνάω
μια πατάω γερά, μια πετώ (στα) ψηλά.

                                             ~ 1998