Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Δάκρυα γιορτής πότισαν το χώμα
δυνατές φωνές, γέλια μες στο χειμώνα

                                     ~ 1998