Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Η μη απάντηση

Αν μπορεί να οριστεί
   μια γλυκιά αναστάτωση
 για να
         ξεμπερδευτούν
             τα μπλεγμένα
                στιγμιαία
        για να υπάρξουν
             και πάλι
         θεληματικώς.
    Καταντά συνήθεια.
Που αποτρέπει τα αληθινά.
Όλα συνηθίζονται στ΄ αλήθεια;
Θέλω να μην
                 είμαι
                     η απάντηση.

                               26/11/2016