Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Αφουγκράζομαι... ή έστω...

Ανάμεσα σε κέρματα,
          βυθίσεις
         και ήχους
          σταματώ
  κι αφουγκράζομαι
           για λίγο.
     Ένα χαμόγελο
          παλεύει
    να σχηματιστεί
          για να
     ξανασβήσει.
  Αρχή και τέλος.
      Συνέχεια.
      Έννοιες.
        Νους.
       Καρδιά.
          Ζωή.

           26/11/2016