Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Άτιτλο

Ο ήλιος θα έκανε τη δουλειά του.
Εμείς τι κάναμε;

                      14/9/17