Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Παράφραση

Στείλε ήλιο
στις κρυψώνες
του μυαλού μου.

                22/9/17