Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Παραμύθι...περίπου #2

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα παιδί. Κουβαλούσε την Αγάπη του κόσμου με το Α κεφαλαίο. Έδινε χωρίς να κοιτά αν χρειαζόταν. Κι έτσι παρεξηγούταν και παρεξηγούσε. Περπάτησε, μεγάλωνε, θα γερνούσε μα πάντα κάτι βαθύ θα φώναζε : "Αγάπα!".

                                                                                                                                  9/6/17