Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Αντί Ιστορίας

Κάποιοι δεν θα φαίνονταν αθώοι
                       κι ας ήταν.
Κάποιος θα εξίσωνε τον φταίχτη.
Τα προφανή ήλπιζαν.
Ο λόγος καταστρεφόταν.

                       14/6/17