Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ανταπάντηση στα οικεία

" Υψηλές αξιώσεις" : είπαν.
" Υπερτερούσε", ψέλλισε.

                                  8/6/17