Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ένα μακρυτέρο ξυλαράκι (στον Δρόμο)

Σε μια μακρινή χώρα ζούσε ένα αγοράκι. Για παιχνίδι είχε τα σπίρτα. Κάποιος του έμαθε ένα καινούργιο. Αρκετά ξυλαράκια στα χέρια του ενός παίκτη με ένα άνισα μακρύτερο. Αν επέλεγε αυτό θα κέρδιζε. Με ανησυχία γαλήνια περιμένω την έκβαση του νέου αυτού παιχνιδιού.

                                                                                                                                  Ιούνης ΄17