Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Άτιτλο

... κι όλες οι λέξεις
    συνάντησαν το χαρτί
  για να μετρηθεί
                     το βάρος τους
  και κατέληξαν σε ένα
αυτοκαταστρεφόμενο
                           σημείωμα...

                                24/5/16