Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Μικρο-ιστορία ζωής

Ζητούσε το παραπέρα.
Λίγα χρόνια μετά,
έδενε τις πληγές της
από τους περαστικούς
λύκους της ζωής της.

               4/4/13