Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Άτιτλο

Βγήκε απ΄ το σπίτι έτοιμη
 να περπατήσει στο ύψος
             των στίχων της

                      27/5/16