Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Στίχος

Της ψυχής το ντύμα...

                            17/5/16