Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Εσωτερική παρατήρηση

...κι είναι φορές
         που τα ποιήματα
             γίνονται δέντρα
                 με ίσκιους
        για να ξαποστάσεις
                    λίγο
     απ΄το μακρύ ταξίδι
                     της ζωής...

                            23/9/14